Lanxmeerlezing: Lodewijk van Deyssel

Jan Wierda – docent Nederlands aan het KWC – verdiept zich in leven en werk van Karel Alberdingk Thijm, schrijver van de eerste naturalistische roman ‘Een liefde’. Met expliciet seksuele fragmenten! Polemist, dagboekenschrijver, dandy. Elke snipper is bewaard gebleven. Koffie: 20.00 uur, hoed.