Lanxmeerlezing: Jaques Perk/ Willem Kloos

Neerlandicus/dichter René van Loenen over het spraakmakende duo. Kloos (1859-1938) ontfermde zich over de nalatenschap van de jonggestorven Perk (1859-1881). Alleen poëzie geeft het leven zin. De dichter is individualist met door emoties bepaalde gedichten. Koffie: 20.00 uur, hoed gaat rond.

Anton Korteweg

Anton Korteweg maakt vormvaste poëzie met vaak ironische inslag. Met alle relativering een dichter met diepgang die uiteenlopende thema’s aan de orde stelt. Anchorman Jan Jaap Sorber laat gesproken en op muziek gezette teksten horen en zingt ook zelf. Voorkeurgedichten welkom.

Lanxmeerlezing: Lodewijk van Deyssel

Jan Wierda – docent Nederlands aan het KWC – verdiept zich in leven en werk van Karel Alberdingk Thijm, schrijver van de eerste naturalistische roman ‘Een liefde’. Met expliciet seksuele fragmenten! Polemist, dagboekenschrijver, dandy. Elke snipper is bewaard gebleven. Koffie: 20.00 uur, hoed.